Hur rengör LG tvättmaskinens filternät

2022-05-20

A, LG tvättmaskin filternät hur man rengör

1. Öppna tvättmaskinens lock och kontrollera om det finns främmande föremål i tvättmaskinen.
2. Efter kontroll, hitta positionen för tvättmaskinens filtersil.
3. När du har hittat filtret trycker du på filtrets spänne.
4. Tryck på spännet på tvättmaskinens filternät och ta ut filternätet på tvättmaskinen.
5. Öppna tvättmaskinens filterskärm från sidospännet.
6. Tryck på sidospännet och öppna filterskärmen.
7, öppna tvättmaskinen efter filtret, ta bort stora smutsiga saker.
8. Efter borttagning, lägg den i kranvatten för tvätt.
9. Efter rengöring, stäng filtersilen med spännet på filtersilen.
10. Efter rengöring installerar du tvättmaskinens filternät i tvättmaskinens filternät.