Kalibreringsspecifikation för dämpning av oscillerande vågsimulatorer

2022-05-20

Dämpad oscillerande vågsimulator inkluderar dämpad oscillerande våggenerator, kopplat frånkopplingsnätverk och kapacitiv kopplingsklämma. Den dämpade oscillationsvågsgeneratorn består av en långsam dämpad oscillationsvåg (oscillationsfrekvens mellan 100kHz och 1MHz) signalgenerator och en snabbdämpad oscillationsvåg (oscillationsfrekvens över 1MHz) signalgenerator. Den långsamt dämpande oscillationsvåggeneratorn används för att simulera omkopplingen av isoleringsbrytaren i den utomhus HV/MV transformatorstationen och bakgrundsstörningen från fabriken, medan den snabbdämpande oscillationsvåggeneratorn används för att simulera störningen som orsakas av kopplingsutrustning och styrning utrustning och störningar som orsakas av elektromagnetisk puls på hög höjd (HEMP). Kopplingsfrånkopplingsnät kan delas in i kraftledningskopplingsfrånkopplingsnät och sammankopplingsledningskopplingsfrånkopplingsnät. Varje kopplingsfrånkopplingsnät består av två delar: kopplingsnät och avkopplingsnät. Egenskaperna hos en dämpande oscillerande vågsimulator inkluderar främst parametrar för öppen kretsspänningsvågform och kortslutningsströmvågformsparametrar.